Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld en de inhoud van de site wordt actueel gehouden. Getoond Gigabit aanbod betreft geadverteerde snelheden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Op deze website worden Gifjes gebruikt. Indien een rechtmatige eigenaar bezwaar heeft tegen gebruik van een Gifje, dan wordt deze na melding hiervan niet meer getoond.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen, anders dan via social sharing, dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Heb je vragen of klachten over deze site dan kun je contact met ons opnemen via info@gigabit.nl.